Intro Image
Icon intro

ARZAN BAHALAR

Guramamyz önümleriň iň arzan bahalaryny hödürleýär we hil kepilligini berýär.

GIŇIŞLEÝIN
Intro Image
Icon intro

ÇALT ELTIP BERMEK

Şertnama laýyklykda amatly şertlerde öz wagtynda eltilmegini kepillendirýäris.

Giňişleýin
Intro Image
Icon intro

Amatly şertler

Şertnamanyň amatly şertleri, tölegimiziň nähili ediljekdigini müşderimiz kesgitläp biler.

Giňişleýin

Схема работы над заказом

 

Наша миссия

Быть ведущим брендом, который увеличивает свою ценность и духовный капитал, обеспечивая удовлетворение и благополучие своих клиентов.

SALGYMYZ

Türkmenistan / şäher Aşgabat /
street Magtymguly şaýoly

Показать на карте Google Map

HABARLAŞMAK

Тел: +993 62285341 
Моб. тел: +993 65386448

Email: info@ezizerkin.com
 

IŞ WAGTY

HER GÜN: 9:00 - 18:00
Duşenbe - Sişenbe
Dynç güni: Ýekşenbe